Komornik Poznań Wilda

Egzekwowanie zadłużeń z pomocą komornika
Często wyegzekwowanie spłaty zadłużenia trudne. W przypadku, gdy wszelkie wezwania nie przynoszą spodziewanego rezultatu konieczne jest zgłoszenie sprawy do sądu. Zazwyczaj w pierwszej kolejności prowadzone jest postępowanie upominawcze, w ramach którego wystawia się nakaz zapłaty. Termin na uregulowanie całego długu to 14 dni, po tym czasie sprawę przejmuje Komornik Poznań Wilda.

W jaki sposób komornik egzekwuje spłatę zadłużenia?
W momencie, gdy Komornik Poznań Wilda otrzymuje prawomocny wyrok sądowy może przystąpić do dalszych procedur. W obecnym porządku prawnym wygląda to tak, że może on zająć wszystkie rachunki bankowe należące do dłużnika. Oczywiście w piśmie skierowanym do banku określa wysokość zadłużenia i ta właśnie kwota ma być przekazana na jego rachunek. Jeśli dłużnik jest gdzieś zatrudniony, dochodzi do zajęcia części comiesięcznego wynagrodzenia. Dział księgowości wylicza maksymalną kwotę, jaką może przekazywać komornikowi, tym samym kwota wpływająca na konto pracownika ulega zmniejszeniu. Dzieje się tak do momentu zaspokojenia potrzeb wierzyciela, czyli spłacenia całości zadłużenia wskazanego w piśmie.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Kancelaria upadłość konsumencka W życiu człowieka mogą zdarzyć się takie sytuacje, jak niespodziewana utrata pracy lub choroba jego lub najbliższej osoby. Niestety często wtedy powstaje problem ze spłatą rat kredytowych. Pomóc może w takim wypadku kancelaria upadłość konsumencka. Nie jest to łatwa decyzja dla nikogo, kto znalazł się w takiej sytuacji, ale narastające odsetki karne…

    Read more
  • Upadłość konsumenta

    Upadłość konsumencka – informacje Nie każdy z nas musi mieć od razu kłopoty finansowe, aby interesować się tematem upadłości konsumenckiej. Wielu z nas może być zaciekawionych tym zagadnieniem tylko hobbistycznie. Tym bardziej, że temat ten jest aktualnie w jakiś sposób ”modny”. Nie ma w tym jednak niczego pozytywnego. Wiąże się to bowiem z utratą dotychczasowego…

    Read more