Generowanie dochodu z marz

Inny rodzaj działalności pozabilansowej polega na generowaniu dochodów z marż, pobieranych przez banki za oferowanie klientom specjalistycznych usług, takich jak przeprowadzanie transakcji walutowych w imieniu klienta, obsługa gwarancji popartych hipoteką (pobieranie odsetek, spłat należności głównej i wykupywanie gwarancji), poręczanie dłużnych papierów wartościowych, takich jak akcepty bankierskie (zobowiązanie banku do zapłaty odsetek i pokrycia należności głównej jeśli emitent papieru okaże się niewypłacalny), oraz oferowanie gwarantowanych linii kredytowych. Istnieje kilka rodzajów gwarantowanych linii kredytowych. Wspominaliśmy już o najważniejszej z nich, zobowiązaniu kredytowym, w ramach którego bank za opłatą zgadza się na uruchomienie kredytu na żądanie klienta, do określonej wysokości, w oznaczonym okresie. Linie kredytowe są obecnie dostępne również dla depozytariuszy banku posiadających możliwość przekraczania stanu konta – są to klienci banku, którzy mogą wystawiać czeki do wysokości określonego deficytu, czyli de facto udzielać sobie kredytu. Innego rodzaju linie kredytowe, za prowadzenie których banki pobierają opłaty, to akredytywy wsparcia, gwarantujące emisję weksli i innych papierów wartościowych oraz linie kredytowe w formie podpisu bankierskiego lub gwarancji kredytowych (tzw. krótkoterminowe możliwości emisyjne NIF lub rewolwingowe podpisy bankierskie RUF) na emisję euroweksli (euroobligacji średnioterminowych).

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Wprowadzenie W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja biznesowa jest coraz bardziej intensywna, konstrukcje reklamowe odgrywają kluczową rolę w promocji produktów i usług. Odpowiednio zaprojektowane i umieszczone konstrukcje reklamowe mają ogromną moc przyciągania uwagi konsumentów i skłaniania ich do zakupu. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom konstrukcji reklamowych, ich znaczeniu oraz jak efektywnie je wykorzystywać w…

    Read more
  • Donos do urzędu skarbowego

    O donosie Czy donos do urzędu skarbowego jest odpowiednim rozwiązaniem? Można przypuszczać, że jest to pytanie, które zadaje sobie mnóstwo osób. Można to zrozumieć, ale czy nie jest przypadkiem tak, że nad pewnymi sprawami wystarczy się chwilę zastanowić? Wydaje się, że często zapominamy, iż wielokrotnie sami sobie utrudniamy życie (a przynajmniej można odnieść takie wrażenie)….

    Read more