Funkcje rynkow finansowych

Rynki finansowe pełnią podstawową w ekonomii funkcję przesyłania funduszy od ludzi, którzy zaoszczędzili nadwyżkę, wydając mniej, niż wynosiły ich dochody, do ludzi, którzy potrzebują funduszy, ponieważ zamierzają wydać więcej, niż posiadają. Ci, którzy uprzednio oszczędzali i teraz udzielają pożyczek: (pożyczkodawcy-oszczędzający) są po lewej stronie, a ci, którzy zmuszeni są zaciągnąć pożyczki na sfinansowanie swoich wydatków (pożyczkobiorcy-inwestorzy), są po prawej. W grupie pożyczkodawców znajdują się przede wszystkim gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rządy (szczególnie władze stanowe i lokalne), cudzoziemcy i rządy zagraniczne, które czasami również uznają, że są w posiadaniu nadwyżkowych funduszy i decydują się na udzielenie pożyczek. Najważniejszymi pożyczkobiorcami są przedsiębiorstwa i rządy (przede wszystkim rząd federalny) oraz gospodarstwa domowe i cudzoziemcy, które zaciągają pożyczki na przykład na sfinansowanie zakupu samochodów, mebli i domów. Strzałki pokazują, że fundusze przepływają od pożyczkodawców do pożyczkobiorców dwiema drogami.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Kancelarie zajmujące się upadłością konsumencką w Krakowie Upadłość konsumencka jest bardzo ciekawym i powszechnym zjawiskiem. Polega na całkowitym lub częściowym umorzeniu przez sąd zobowiązań osoby fizycznej z jednoczesnym uregulowaniem jej zobowiązań wobec wierzycieli. W łatwiejszy sposób można wyjaśnić, że upadłość konsumencka pozwala na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Upadłość konsumencka…

    Read more
  • Upadłość konsumenta

    Upadłość konsumencka – informacje Nie każdy z nas musi mieć od razu kłopoty finansowe, aby interesować się tematem upadłości konsumenckiej. Wielu z nas może być zaciekawionych tym zagadnieniem tylko hobbistycznie. Tym bardziej, że temat ten jest aktualnie w jakiś sposób ”modny”. Nie ma w tym jednak niczego pozytywnego. Wiąże się to bowiem z utratą dotychczasowego…

    Read more