Fundusze lokacyjne

Jak wiemy , próby ominięcia regulacji, takich jak pułapy stopy procentowej depozytów lub ograniczenia odsetek wypłacanych od wkładów, doprowadziły do wypracowania przez banki innowacji, takich jak rachunki typu NÓW lub ATS. Te same siły wytworzyły nową instytucję finansową, fundusz lokacyjny rynku pieniężnego, konkurujący obecnie z bankiem o depozyty. Fundusze lokacyjne rynku pieniężnego emitują jednostki udziałowe, podlegające wykupowi po stałej cenie (zwykle l dol.) przez wystawienie czeku. Jeśli np. kupisz 5000 udziałów za 5000 dol., fundusz lokacyjny rynku pieniężnego wykorzysta te środki na inwestycję w krótkoterminowe papiery wartościowe rynku pieniężnego (weksle skarbowe, certyfikaty depozytowe, weksle handlowe), które przyniosą ci odsetki, a ponadto możesz wypisywać czeki do wysokości 5000 dol., które ulokowałeś w postaci udziałów w funduszu lokacyjnym. Chociaż udziały funduszy lokacyjnych rynku pieniężnego de facto funkcjonują jako oprocentowane wkłady na rachunkach czekowych, z prawnego punktu widzenia nie są depozytami, w związku z czym nie podlegają wymogom rezerw obowiązkowych ani ograniczeniom oprocentowania. Z tego względu odsetki wypłacane przez fundusze są wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Wprowadzenie W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja biznesowa jest coraz bardziej intensywna, konstrukcje reklamowe odgrywają kluczową rolę w promocji produktów i usług. Odpowiednio zaprojektowane i umieszczone konstrukcje reklamowe mają ogromną moc przyciągania uwagi konsumentów i skłaniania ich do zakupu. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom konstrukcji reklamowych, ich znaczeniu oraz jak efektywnie je wykorzystywać w…

    Read more
  • Dlaczego drukarnia wielkoformatowa Warszawa jest potrzebna? Wiele osób może mieć obawy o przyszłość funkcjonujących obecnie drukarni wielkoformatowych. W końcu wiele działań marketingowych zostało przeniesionych do Internetu. Jednak okazuje się, że nadal notowane jest niesłabnące zainteresowanie fizycznymi odmianami reklamy. Przecież wszelkiego rodzaju banery, podświetlane logotypy, ciekawe projekty szyldów nadal są potrzebne. To właśnie między innymi tym…

    Read more