Finansowanie posrednie

Finansowanie pośrednie, w które zaangażowane są instytucje pośrednictwa finansowego, jest wielokrotnie  ważniejszym sposobem zwiększania środków finansowych  niż  finansowanie  bezpośrednie,  w  ramach  którego przedsiębiorstwa pozyskują fundusze bezpośrednio od pożyczkodawców na rynkach finansowych. Finansowanie bezpośrednie obejmuje sprzedaż papierów wartościowych (akcji i obligacji) gospodarstwom domowym.  31,9-procentowy udział akcji i obligacji jako źródła finansowania zewnętrznego amerykańskich przedsiębiorstw w rzeczywistości bardzo zawyżałby znaczenie finansowania bezpośredniego w systemie finansowym Stanów Zjednoczonych. Od 1970 r. mniej niż 5% nowych emisji obligacji przedsiębiorstw i weksli handlowych oraz około 50% akcji  zostało bezpośrednio  sprzedane  gospodarstwom domowym.  Nabywcami pozostałej części papierów wartościowych są przede wszystkim instytucje pośrednictwa finansowego, takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i spółki lokacyjne. Z danych tych wynika, że w drodze finansowania bezpośredniego uzyskiwane jest niecałe 5% funduszy zewnętrznych amerykańskich przedsiębiorstw. Ponieważ w większości krajów sprzedażne papiery wartościowe s i jeszcze mniej istotnym źródłem finansowania zewnętrznego niż w Stanach Zjednoczonych, również finansowanie bezpośrednie jest mniej rozpowszechnione ru świecie niż pośrednie. Dlaczego instytucje pośrednictwa finansowego oraz finansowanie pośrednie są tak ważne na rynkach finansowych?

about author

admin

related articles

1 Comment

 • kasy fiskalne szczecin

  14 lipca 2016 at 15:07

  Poleciłem już ten portal wszystkim znajomym.

Popularne teksty:

 • Kurs rzeczoznawcy samochodowego Który miłośnik motoryzacji nie marzył kiedyś o pracy bezpośrednio związanej z samochodami? Praca mechanika czy rzeczoznawcy zdaje się spełnieniem marzeń każdego fana czterech kółek. O ile praca mechanika jest dość ciężka i wymaga zarówno siły fizycznej, jak i dobrej kondycji, to praca rzeczoznawcy samochodowego jest bardziej pracą psychiczną, ale droga do tego…

  Read more
 • Nieruchomości za gotówkę Remont w mieszkaniu jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego też bardzo dużo osób odkłada go w czasie, pragnąc zebrać pieniądze, które umożliwią wykonanie gruntownych zmian w wystroju mieszkania. Jednakże w dzisiejszej sytuacji gospodarczej bardzo dużo osób musi sięgnąć do swoich oszczędności. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli mieszkań, które zostały zakupione przy pomocy kredytów. Nieruchomość…

  Read more