Czym jest leasing finansowy?

Leasing finansowy polega przede wszystkim na fakcie, że tak zwany leasingobiorca korzysta z oddanego jego osobie leasingu przedmiotu przez dany czas, który jest jednocześnie zbliżony do określonego okresu jego gospodarczej używalności. To właśnie w tym czasie przedmiot umowy podlega amortyzacji (pełnej), a w trakcie trwania tegoż stosunku prawnego następuje swoisty zwrot wyłożonego przez poszczególnego leasingobiorcę kapitału. Skutkuje to tym, że leasing finansowy opiera się na danej umowie, która zostaje zawarta na dłuższy czas, a co za tym idzie trwa nie krócej niż 3 lata. Następną kwestią jest fakt, iż i nie podlega ona na rozwiązywaniu przed upływem określonego czasu, na który został zawarty. Co za tym idzie po jego zakończeniu, leasingobiorcy przysługuje prawo zakupu poszczególnej rzeczy, która stanowi jednocześnie przedmiot umowy.  Zatem ukazano, że leasing finansowy polega przede wszystkim na fakcie, że tak zwany leasingobiorca korzysta z oddanego jego osobie leasingu przedmiotu przez dany czas, który jest jednocześnie zbliżony do określonego okresu jego gospodarczej używalności.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Wprowadzenie Budownictwo jest jedną z najbardziej złożonych i ryzykownych branż, która wymaga pełnej wiedzy prawniczej i umiejętności zarządzania. W każdym projekcie budowlanym istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do sporów prawnych i konfliktów. Dlatego też ważne jest, aby mieć przy sobie dobrego prawnika budowlanego, który pomoże rozwiązać wszelkie problemy prawne i zapewnić sukces projektu. W…

    Read more
  • Zwrot VAT z zagranicy

    Wprowadzenie Podróże zagraniczne są coraz powszechniejsze w dzisiejszym społeczeństwie. Wraz z tym rośnie również liczba osób, które robią zakupy za granicą. Jednym z aspektów, które mogą zainteresować konsumentów, jest możliwość zwrotu VAT-u (Value Added Tax) za zakupy dokonane poza granicami kraju. W tym artykule omówimy, czym jest zwrot VAT-u z zagranicy, jakie są zasady i…

    Read more